KAROLINSKA SJUKHUSET

Färre vårdas för covid-19 som huvuddiagnos

0:42 min
  • Andelen patienter som har covid-19 som huvuddiagnos sjunker kraftigt, det visar data från Karolinska universitetssjukhuset.

  • Något fler än hälften (57 procent) av patienterna som vårdats på Karolinska i januari månad hade covid-19 som huvuddiagnos.

  • Det kan jämföras med helåret 2021 då cirka 80 procent hade covid-19 som huvuddiagnos.