Feedbackkulturen - vad gör den med oss?

12 min
  • Att få frågor om att betygsätta din upplevelse, lämna ett omdöme eller skriva en recension, har blivit ett vanligt inslag i mångas vardag idag. Vad gör företag, verksamheter och organisationer med alla de åsikter som samlas in och vad gör de ständigt pockande feedbacksförfrågningarna med oss?

  • Det finns en risk att vi tappar förtroende för företag och verksamheter som vill ha feedback på självklara tjänster, menar företagsekonom och varumärkesexpert Niklas Turner Olovson.

  • Det är en intressant spänning mellan upplevelse, som är något väldigt subjektivt, och att vi ska kvantifiera och sätta en siffra på upplevelsen. Här finns en absurd tolkning av vad som är en upplevelse, säger professor i filosofi Jonna Bornemark.