POLIS

Felaktigt lagda vägtrummor leder till polisanmälan

0:26 min
  • Länsstyrelsen har polisanmält en markägare i Krokoms kommun för misstänkt brott mot miljöbalken.

  • Anmälan gäller att det utan tillstånd har anlagts två vägtrummor efter en skogsbilväg.

  • Vägtrummorna är enligt länsstyrelsen underdimensionerade och felaktigt lagda så att de utgör ett vandringshinder för fisk och andra vattenlevande organismer.

Trummorna har anlagts med fall och slänterna till vattendraget har lämnats med finkornigt material som orsakar grumling, skriver länsstyrelsen i sin anmälan.