Kärnavfall

Felplacerat radioaktivt avfall skickas tillbaka till Studsvik

1:58 min
  • 2 800 tunnor med radioaktivt avfall från Studsvik utanför Nyköping, misstänks ha varit felaktigt deponerade i slutförvaret i Forsmark, sedan slutet av 1900-talet.
  • Misstaget kan innebära högre halter av långlivat radioaktiva ämnen och innebära en stor risk för människors hälsa i framtiden, enligt Svensk kärnbränslehantering.
  • "Avfallet uppfyller inte de specifikationer vi har och därför tar vi upp det", säger Peter Selting, SKB om avfallet som ska skicka tillbaka till Studsvik, enligt plan.