Fem år sedan terrorattackerna i Bryssel

7:05 min
  • Det är fem år sedan terrorattackerna i Bryssel som tog över 30 människoliv. Under de år som gått sen dess har arbetet med att bekämpa terror förändrats radikalt och hotbilden har också minskat.

  • Men coronapandemin påverkar även det här området. Krisen riskerar att slå mot det förebyggande arbetet för att motverka terror och radikalisering.

  • Hör Andreas Liljehedens reportage.