UNDERSÖKNING

Fem av åtta partier säger nej till ny lag för kulturskolan

1:51 min
  • Kulturskolerådet har länge drivit frågan om någon form av statlig reglering för att stärka rätten till kulturskola i hela landet.

  • En undersökning som Kulturnytt har gjort visar dock att en riksdagsmajoritet, 5 av 8 partier, fortsatt säger nej till att inrätta en kulturskolelag.

  • ”Jag tycker att kulturskolorna i Sverige behöver en lag”, säger Mölndals kulturskolechef Maria Wilhelmsson.

Mer om Kulturnytts enkät

Vänsterpartiet och Miljöpartiet svarar ja på Kulturnytts fråga om de önskar att riksdagen ska besluta om en kulturskolelag.

Liberalerna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna säger nej.

Även Socialdemokraterna säger nej efter att partikongressen i början av november till sist röstade ner ett förslag om en kulturskolelag.

Sverigedemokraterna vill inte svara ja eller nej på Kulturnytts fråga. Partiets kulturpolitiske talesperson Bo Broman uppger dock att ”det kan finnas ett visst värde i nationella riktlinjer och mål” för kulturskolan ”för att uppnå högre likvärdighet och kvalitet”.