Smittskydd

FHM överväger skärpta restriktioner i Sälen

0:59 min
  • Smittspridningen av covid-19 i Sälenfjällen fortsätter att öka.
  • Nu överlägger region Dalarna med Folhälsomyndigheten om att införa nya lokala restriktioner.
  • Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Dalarna ser allvarligt på den ökande smittspridningen och skulle gärna se att de nya åtgärderna träder ikraft så snart som möjligt.