Corona

FHM: Smittspridningen fortsatt hög

2:32 min
  • Ytterligare 43 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats, enligt Folkhälsomyndigheten.
  • Sammantaget har nu 14 091 smittade personer avlidit i Sverige och totalt har 988 554 personer i Sverige bekräftats smittade.
  • Totalt har 2 681 307 personer fått åtminstone en dos, vilket motsvarar 32,7 procent av den vuxna befolkningen och 769 932 personer har fått två doser, vilket motsvarar 9,4 procent.