neuropsykiatriska diagnoser

Fick ADHD-diagnos som 57-åring: "Fått en förståelse för att jag levt som jag gjort"

1:56 min
  • Ett liv kantat av svårigheter, utanförskap och depressioner. Så har tillvaron varit för många av de som fått sin neuropsykiatriska diagnos först som äldre.
  • Nillan Lindqvist från Strängnäs fick nyligen, som 57-åring sin ADHD-diagnos.
  • "Det är en sorg att först vid 57-årsåldern få veta det som man borde fått veta för 30 år sedan", berättar Nillan Lindqvist, som nu provar ut mediciner som hjälper henne att lättare fokusera.