Miljö

Försvarsmakten måste åtgärda förorenad mark på Frösön

1:57 min
  • I området kring gamla F4 flygflottilj på Frösön har det sedan tidigare hittats höga halter av PFAS-föroreningar efter användandet av skum för brandsläckning.
  • Nu vill FIHM, Försvarsinspektören för hälsa och miljö, att Försvarsmakten tar tag i problemet och gör en bedömning av eventuella risker och vilka åtgärder som behövs.
  • ”Vi vill att Försvarsmakten sammanställer proverna och följer Naturvårdsverkets modell för att hantera sådan här föroreningsproblematik så det kommer förslag till åtgärder så vi kan minska spridningar av föroreningar till Storsjön”, säger Robert Öjermark som är sektionschef vid FIHM.