KLIMAT

Finansiering en knäckfråga inför Glasgow

1:47 min
  • Stödet som rika länder lovat fattiga länder vid FN:S klimatmöten har inte uppnåtts, drygt 79 miljarder dollar hade kommit in år 2019.
  • 100 miljarder dollar per år från 2020 ska hjälpa länder minska utsläpp och anpassa sig för påfrestningar av ett förändrat klimat.
  • Miljö och klimatminister Per Bolund: "Det krävs att länder står upp för de 100 miljarder som vi lovat per år".