SVERIGE KAN TA EFTER

Finland ensamt i världen med slutförvar för kärnavfall

2:02 min
  • Finland är det enda land i världen som bygger ett slutförvar för använt kärnbränsle, Sverige kan bli nummer två.

  • Många kärnkraftsländer har fått lägga sina planer på is, avfall finns istället i temporära förvar och mellanlager.

  • Besluten måste få ta den tid som krävs för tilltro, säger John Lindberg, World Nuclear Agency: ”Man kan mellanlagra radioaktivt avfall i hundratals år”.