Corona

Finland stoppar planerna på samhällsstängning

0:51 min
  • Finlands regering drar nu tillbaka sitt förslag om att begränsa rörelsefriheten för finländarna, efter att riksdagens grundlagsutskott underkänt förslaget.
  • Enligt utskottet skulle ett förbud mot att lämna hemmet annat än i undantagsfall inskränka medborgarnas rättigheter och strida mot grundlagen.
  • Förslaget, som lades fram för riksdagen förra veckan, har fått kritik för vara för långtgående i proportion till smittspridningen i Finland, samtidigt som sjukvården i bland annat Helsingforsregionen larmat om ett ansträngt läge på sjukhusen.

Premiärminister Sanna Marin skriver på Twitter att “epidemiläget fortfarande är allvarligt och att alla bör undvika alla onödiga närkontakter”.