MILJÖ

Fjällskogsskydd bantas i regeringsuppgörelse

2:03 min
  • Skogsutredningen föreslog att 500 000 hektar fjällnära skog skulle få formellt skydd – det bantas nu till 140 000 hektar i uppgörelsen mellan Centerpartiet och regeringen.

  • Huvuddelen av fjällskogen skyddas bara om skogsägare frivilligt går med på det, något Centerpartiet drivit hårt i förhandlingarna.

  • Sveriges fjällnära skogar är artrika och anses ha extraordinära naturvärden, de jämförs med Amazonas.