Nordiska länderna

Fler ansöker om dubbelt medborgarskap

1:59 min
  • Det har varit en kraftig ökning av antalet ansökningar om svenskt medborgarskap från medborgare i de nordiska länderna, visar en kartläggning som Ekot har gjort.
  • En av anledningarna är pandemin och dess effekter på resandet mellan länderna, säger David Olsson på Länsstyrelsen Skåne.
  • "Gissningsvis har det med pandemin och de striktare gränskontrollerna, för att resa fram och tillbaka mellan länderna, att göra", säger han till Ekot.

Hos Länsstyrelsen i Skåne har antalet ansökningar om svenskt medborgarskap mer än dubblerats de senaste månaderna, jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Det handlar nu om över 400 ansökningar.

Dubbelt medborgarskap kan till exempel underlätta vid resor.

– Har man både svenskt och, till exempel, danskt medborgarskap är det kanske lite enklare att ta sig mellan länderna och man behöver inte så mycket dokument för att visa att man har tillhörighet i det ena eller det andra landet, säger David Olsson på Länsstyrelsen i Skåne till Ekot.

De som är medborgare i de nordiska länderna – Danmark, Finland, Norge eller Island – och som, exempelvis, har bott i Sverige de senaste fem åren kan ansöka om svenskt medborgarskap hos länsstyrelserna.

Ekot har varit i kontakt med de länsstyrelser som handlägger ärendena och de flesta av dem ser en kraftig ökning av antalet ansökningar i fjol, jämfört med 2019.

Hos Länsstyrelsen i Stockholm är ökningen 30 procent och i Dalarna var det en ökning med runt 60 procent i fjol.

Helle Bryn-Jensen, jurist på Länsstyrelsen i Dalarna, tror att nya norska regler bidrar till den ökningen.

– Att Norge från och med första januari 2020 tillåter dubbla medborgarskap. För den jättestora ökningen är nämligen från Värmlands län och där vi vet ju att det bor väldigt många norrmän, säger hon till Ekot.

Länsstyrelsen Norrbotten uppger för Ekot att det har varit en kraftig ökning där de senaste veckorna och där tror man att den ökningen hänger ihop med hårdare gränsrestriktioner.

Helle Bryn-Jensen tror också att deras ökning till viss del beror på pandemin.

– Jag tror naturligtvis att den bidrar. För vissa personer som arbetar på ena sidan gränsen och bor på den andra sidan gränsen så kan det underlätta. Men jag tror i ärlighetens namn inte att det har varit den stora orsaken, säger hon.