rådjur

Fler ansöker om tillstånd för skyddsjakt på Gotland

1:17 min
  • Rådjuren ställer till det för öns skogsägare och fler ansöker om att få bedriva skyddsjakt utöver allmän jakttid.
  • "De allmänna jakttiderna är satta med hänsyn till arternas biologi – vi får väga i varje enskilt fall om risken för skador är hög", säger Mimmi Skog, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.