Cancerbehandling

Fler cancerpatienter får vänta med behandling

1:57 min
  • Målet är att åtta av tio bröstcancerpatienter i landet ska få få påbörja sin behandling inom 28 dagar från välgrundad misstanke.
  • Men regionerna är långt ifrån målet och i våras fick inte ens hälften av patienterna behandling i tid. Det ser också olika ut beroende var i landet man bor.
  • ”Det är ju ingen utveckling som vi välkomnar”, säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet