KRIGET I UKRAINA

Fler flyktingar än väntat vaccinerade mot covid-19

0:52 min
  • Flyktingar från Ukraina som kommit till Dalarna har varit vaccinerade mot covid-19 i högre grad än vad Region Dalarna tidigare trott.

  • "Vi tror att det kan ha att göra med att personer som är mer resursstarka och välutbildade har flytt först och det är också dom som varit vaccinerade i högre utsträckning", säger Fredrik Rücker, biträdande smittskyddsläkare i Region Dalarna.