MEDICIN & HÄLSA

Fler fyraåringar blev överviktiga under pandemin

1:55 min
  • Vikten bland landets fyraåringar har från en stabil nivå ökat under de senaste två åren. Det visar en nationell undersökning.
  • Enligt barnhälsovårdsöverläkare Charlotte Nylander handlar det om en betydande ökning i de flesta av landets regioner, men de slutliga siffrorna är inte klara ännu.
  • Före pandemin var 11 procent av fyraåringarna överviktiga, nu tycks det vara minst ett par procentenheter fler.

Under de senaste två åren har vikten hos fyraåringar i Sverige ökat, från att ha legat på en stabil nivå under de senaste tio åren. Det visar preliminära data från en ny nationell undersökning i barnhälsovården. Enligt Charlotte Nylander som är barnhälsovårdsöverläkare i region Sörmland är situationen allvarlig.

– Vi ser en betydande ökning i de flesta regioner som har samlat in data ännu, både vad gäller övervikt, vilket gör oss oroliga, men också vad gäller sjukdomen fetma, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland.

Fler fyraåringar har alltså drabbats av övervikt eller fetma de senaste två åren vilket är ett trendbrott. En orsak kan vara förändrade vanor under coronapandemin.

Forskarna har följt viktutvecklingen hos fyraåringar under lång tid och vid den förra undersökningen 2018 var det 11 procent av barnen i Sverige som hade övervikt eller fetma, vilket varit en stabil nivå under de senaste tio åren enligt Charlotte Nylander. Men de nya preliminära resultaten visar att flera fyraåringar har drabbats.

En orsak kan vara förändrade vanor under coronapandemin.

– Vi tänker oss att pandemin har ställt till det för barn och barnfamiljer och verkligen ställt tillvaron på sin spets. Vi anar ändrade levnadsvanor som sämre matvanor och mer stillasittande, säger Charlotte Nylander.

Vad betyder det att vara överviktig eller ha fetma när man är fyra?

– Vi vet att om man har fått sjukdomen fetma tidigt i livet, kan den hänga kvar och ge andra svårigheter som följdsjukdomar, så det här behöver man ta på allvar. Vi vet samtidigt att insatser tidigt i livet har mycket bättre effekt än om de sätts in senare.

Finns det några konkreta metoder som visat sig effektiva?

– Vi vet att det är viktigt med föräldraskapsstöd framförallt för de små barnen där föräldrar spelar en avgörande roll för hur barnen mår och hur de har det. Det finns olika program beforskarde för det och också mer studier som kommer alldeles strax.

För att förhindra att fler barn drabbas av allvarliga hälsorisker på grund av övervikt i barnaåren, krävs det nu insatser på betydligt bredare front, säger Charlotte Nylander.

– Vad vi vet är att vi behöver agera på samtliga nivåer. Alltifrån hur närmiljön ser ut i området där man bor, till hur lagarna i samhället och landet ser ut, säger Charlotte Nylander, barnhälsovårdsöverläkare i Sörmland.