Undersökning

Trötthet, smärta och ångest – fler har fått hälsoproblem av jobbet

2:00 min
  • En ny stor undersökning visar att ohälsan i arbetslivet ökade under pandemiåret 2020.
  • I Arbetsmiljöverkets studie om arbetsorsakade besvär deltog över 11 000 personer och jämfört med förra mätningen ökade andelen med upplevda hälsoproblem från 28 till 32 procent, det motsvarar 1,6 miljoner av de drygt 5 miljoner sysselsatta.
  • För hög arbetsbelastning är den vanligaste orsaken.