Fler högpresterande kvinnor långtidssjuka i covid

11 min
  • Många långtidssjuka med covid-19 vittnar om diffusa och långdragna symtom.
  • Vid de specialavdelningar som öppnats för att behandla långtidssjuka kan man se att en majoritet av de som söker vård är tidigare högpresterande kvinnor i åldrarna 25-45.
  • Hör Emma Moderato, en av de unga kvinnor som drabbats. Hör också Judith Bruchfeld, överläkare och docent i infektionssjukdomar, Karolinska institutets covid-klinik.