Privatekonomi

Fler hushåll på Gotland i behov av försörjningsstöd

1:43 min
  • Antalet hushåll som får ekonomiskt stöd från regionens individ- och familjeomsorg har ökat med 62 stycken under corona-året och uppgår nu till 1 324 hushåll.
  • Det är en ökning som var att vänta, enligt Mari Bergström, enhetschef på individ- och familjeomsorgen.
  • "De som står långt från arbetsmarknaden har inte fått det lättare, så de blir beroende av försörjningsstöd en längre tid tyvärr", säger hon.