Digitala möten

Fler kvinnor blir zoomtrötta

0:52 min

Videomöten har under pandemin blivit en stor del av jobbet för många. Fler kvinnor än män upplever en så kallad zoomtrötthet, visar en ny enkätstudie.

Drygt 10 000 personer har varit med i undersökningen från Göteborgs universitet.

14 procent av kvinnorna och 5,5 procent av männen uppgav att de blev mycket eller extremt trötta av videomöten.

De som har fler och längre möten och kortare pauser mellan mötena upplever en större trötthet, enligt studien.

En förklaring till att fler kvinnor än män blir zoomtrötta kan enligt forskaren också vara att man tycker det jobbigt att se sig själv under mötena och att man känner sig fångad framför skärmen.

Forskaren Géraldine Fauvilles tips är att stänga ned fönstret där man ser sig själv och ibland helt stänga av kameran. Man kan också minska videomötets fönster så att deltagarnas ansikten blir mindre och inte lika påträngande.