Covid-19

Fler män uppger att de drabbats av postcovid

1:57 min
  • I en studie som Novus har gjort uppger fler män än kvinnor att de haft covidliknande symtom i mer än tio veckor.

  • Samtidigt kommer fler kvinnor till de kliniker som startats för patienter med långvariga symptom.

  • Socialstyrelsen, som är ansvarig myndighet för postcovid bedömer att Novus undersökning visserligen ger viktig information, men menar att vi fortfarande vet för lite för att kunna få en bild av hela omfattningen av postcovid.

En av de män som drabbats är 22-årige Viggo Grunewald, som studerar matematik på Stockholms universitet. Han har antikroppar och i hans läkarintyg står det att han har postcovid. Han har levt med trötthet och huvudvärk sedan han blev sjuk för ett år sedan.

– Ibland vaknar jag inte förrän långt efter mitt alarm. Jag stänger av alarmet i sömnen och minns det inte senare. Jag får ofta huvudvärk om jag försöker gå upp tidigare än vad jag känner för, säger Viggo Grunewald till Ekot.

Novus gjorde drygt 6000 intervjuer runt årsskiftet och till januaris slut. Av de som svarar att de varit sjuka i mer än tio veckor med covidliknande symtom är det nästan dubbelt så många män som kvinnor.

Novus vd Torbjörn Sjöström om symtomen de tillfrågade säger att de har:

– Ont i kroppen, hosta, andningssvårigheter, trötthet, magen pajar.

Studien bygger på vad de intervjuade själva uppger om sin sjukdom – man vet inte om de har haft konstaterad covid.

Samtidigt kommer fler kvinnor än män till de två kliniker som startats för patienter med långvariga symptom. Där utgör patienterna cirka 60 procent till 70 procent kvinnor.

Socialstyrelsen, ansvarig myndighet för postcovid, bedömer att Novus undersökning visserligen ger viktig information, men menar att vi fortfarande vet för lite för att kunna få en bild av hela omfattningen av postcovid, den sjukdom som ofta också kallas långtidscovid.

Viggo Grunewald har känt sig ensam som man med diagnosen, men tror att det kan finnas fler drabbade män än vad som hittills har kommit fram.

– Jag har ju bilden att det är flest kvinnor som är sjuka, och känt såhär: vafan, varför blev jag sjuk då som kille? Samtidigt har jag tänkt att det kan inte stämma, det kommer nog komma fram, säger Viggo Grunewald till Ekot.