LÅNGVARIGA SYMTOM

Viggo Grunewald, 22, drabbad av postcovid

1:57 min
  • I en studie som Novus har gjort uppger fler män än kvinnor att de haft covidliknande symtom i mer än tio veckor.

  • Samtidigt kommer fler kvinnor till de kliniker som startats för patienter med långvariga symtom.

  • Socialstyrelsen, som är ansvarig myndighet för postcovid bedömer att Novus undersökning visserligen ger viktig information, men menar att vi fortfarande vet för lite för att kunna få en bild av hela omfattningen.