VARNINGSSYSTEM

Fler satelliter hjälp vid naturkatastrofer

1:50 min

En utökad satellitövervakning skulle behövas för att minska riskerna för människor vid ras menar forskare. Så sent som i vintras omkom runt 200 människor av en flodvåg efter ett ras i norra Indien, och den typen av händelser riskerar att öka med ett varmare klimat.

– Regionen blir varmare och glaciärerna svarar på det, säger Jeffrey Kargel.

Han är forskare på amerikanska The Planetary Science Institute och arbetar med satellitövervakning av det som brukar kallas för den tredje polen, området kring Himalaya i Asien, som näst efter Arktis och Antarktis rymmer mest fruset vatten på jorden. Is som nu smälter i snabb takt.

Samtidigt ökar risken för ras och flodvågor och då kan satelliter behöva användas mer, som en del i ett varningssystem.

– Tio minuters förvarning för de som bor i området kan rädda liv, säger Jeffrey Kargel.

Sådana varningssystem finns redan på vissa platser, men det behövs fler anser han.

Ett stort hot är sjöar som bildas när isen smälter. Fler än 40 nya glaciärsjöar har bildats bara i den östra delen av Himalaya de senaste 50 åren, enligt tidskriften Science, och redan existerande sjöar har blivit 50 procent större i området kring tredje polen. En del av dem är sjöar som riskerar att brista. 

Möjligheten att följa det som händer på nära håll har också ökat radikalt de senaste åren, tack vare hundratals nya små, kommersiella satelliter som tar detaljerade bilder.

– De har revolutionerat fältet bara de senaste tre, fyra åren, säger Jeffrey Kargel.