Satsning på kunskap

Fler ska känna till invasiva arter

1:24 min
  • Ett växande problem är invasiva arter som mördarsniglar och lupiner, som hotar att ta över ekosystem och sprida sjukdomar.
  • Hälften av svenskarna kan inte nämna en invasiv art, vilket är något som myndigheter nu vill råda bot på.
  • Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket vill motivera privatpersoner att hindra spridning av invasiva arter.