SUNDSVALLS KOMMUN

Fler skolor kan bli nedlagda och 150 jobb kan försvinna

0:37 min
  • Fler skolor i Sundsvall riskerar att bli nedlagda och 150 personer kan förlora sina jobb i och med den åtgärdsplan på drygt 116 miljoner som skolledningen i Sundsvall presenterat.
  • Bland annat föreslås avveckling av Allsta skola och nattförskolan Karlavagnen i Granloholm.
  • Det föreslås även minskat kursutbud för Sundsvalls gymnasium, avgifter för delar av Kulturskolan och minskning av elevhälsan.