Coronapandemin

Fler svenskar valde att campa i Västernorrland

0:53 min
  • Det var populärt att campa förra året bland svenskarna och Västernorrland hade nära 300 000 campingnätter under 2020, vilket är en ökning med 4,7 procent jämfört med före pandemin 2019.
  • Destination Höga Kusten fick drygt 4 000 fler campingnätter och Destination Sundsvall ökade ännu mer - med 9 160 gästnätter, enligt SCB.
  • Men det blev förstås också ett stort tapp av utländska besökare som inte kom hit på grund av pandemin, den gruppen backade hela 77,7 procent.