STÖD

Fler telefonkontakter men färre kvinnor som söker stödboende hos kvinnojour

1:09 min
  • Sex av tio kvinnojourer hade högre söktryck denna sommar jämfört med förra, enligt en enkät från riksförbundet Unizon.

  • På Kvinnojouren i Kristianstad ser det annorlunda ut, istället har det varit färre stödsökande kvinnor som bott hos dem.

  • "Men vi har väldigt mycket samtal", säger Mona Skanse på Kvinnojouren i Kristianstad.