Migration

Fler människor på flykt – men de når inte fram till Sverige

2:04 min
  • Migrationsverket räknar med färre asylsökande i sin nya prognos än man gjorde i april.
  • Hälften av de asylsökande befinner sig redan i landet sedan tidigare, när de ansöker.
  • Fler förlängningsansökningar i framtiden, när de permanenta tillstånden blir färre.