Utbildning

Fler underkändes eller hoppade av SFI 2020

2:10 min
  • En större andel elever fick underkända betyg i Svenska för invandrare under 2020 jämfört med året innan. 
  • Det drabbade särskilt de med ingen eller kort skolbakgrund. 
  • Även avhoppen blev fler och den största förklaringen är utmaningarna med distansundervisning under pandemin, enligt skolverket.