rapport

Fler unga i Västmanland söker vård för psykisk ohälsa

1:27 min
  • Under tisdagen släppte BRIS sin årsrapport från 2020 som visar på att ungas välmående har försämrats under pandemins gång.
  • Barn- och ungdomshälsan i Västmanland har märkt av ett ökat tryck men kopplar det till deras omstrukturering av verksamheten.
  • "Vi har nästan dubbelt så många sökande som förra året, fast vi har inte direkt sett någon koppling till pandemiläget, men visst märker vi av coronaeffekten även hos ungdomar", säger Sara Gustafsson, verksamhetschef för barn- och ungdomshälsan i Västmanland.