NATURVÅRD

Flera alléer restaureras i länet

1:32 min
  • Just nu pågår ett arbete med att restaurera 10 av länets 55 statliga alléer i Dalarna.

  • Det är Trafikverket som gör jobbet och det handlar om att rusta gamla alléer, där träd behöver bytas ut.

  • "Alléer ger landskapet karaktär och har väldigt stor betydelse för olika växt- och djurarter", säger Mershia Sumic, projektledare vid Trafikverket.