Blåsvart björkstekel

Flera fynd av giftig stekel i Kronoberg

1:16 min
  • Flera fynd av den giftiga blåsvarta björkstekeln har gjorts i Kronoberg. Stekeln kan vara en fara för betande djur som riskerar att förgiftas om de får i sig larver.
  • Fynden har gjorts i den södra delen av Växjö kommun i trakten av Ingelstad och Uråsa och i Öja, men även nära Linneryd i Tingsryds kommun.
  • Länsstyrelsen uppmanar lantbrukare som har betande djur i hagar där björkar är angripna att under resten av september då larven är aktiv flytta djuren eller stängsla runt björkarna.