Flera kommuner utreder chefer som vaccinerats i förtid

13 min
  • Efter en undersökning bland kommuner och regioner kan Ekot rapportera om ett tiotal pågående, eller nyligen avslutade, utredningar om hur chefer eller deras anhöriga gått före i vaccinationskön.
  • I åtminstone 13 kommuner och 4 regioner i landet utreds en eller flera händelser där anställda eller närstående vaccinerats trots att de inte varit prioriterade för vaccination.
  • Hör Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare vid Institutet mot mutor, och Anders Herlitz, docent i praktisk filosofi vid Institutet för framtidsstudier.