ARBETSMILJÖ

Flera länsföretag anmälda för miljöbrister och hälsofaror

1:15 min
  • Ett byggföretag i Krokoms kommun riskerar vite på 30 000 kronor för arbetsmiljöbrister, om de inte senast sista mars ser till att alla anställda som kan komma i kontakt med material innehållande asbest får särskild information och utbildning om riskerna.

  • Arbetsmiljöverket har upprepade gånger sedan 2020 krävt bättring för att företagets anställda inte ska skadas eller bli sjuka av jobbet.

Arbetsmiljöverket har polisanmält misstänkt arbetsmiljöbrott efter en arbetsolycka vid ett åkeri i Östersunds kommun där en anställd skadades svårt för ett par år sedan vid ett fall på 3,5 meter, från ett lastbilsflak. Personen har kvarstående men och Arbetsmiljöverket anser att skyddsansvarig vid företaget inte levt upp till arbetsmiljölagens krav.

Kemikalieinspektionen har åtalsanmält ett annat företag i Östersunds kommun som misstänks ha sålt kemiska produkter utan rätt innehållsdeklaration. Förpackningarna informerade inte om att produkterna innehöll ett ämne som kan orsaka allergisk reaktion.