Coronapandemin

Flera sjukhus har skjutit på vård som egentligen inte kunnat vänta

1:50 min
  • Under pandemin har flera sjukhus skjutit på vård där även en liten fördröjning har bedömts kunna leda till allvarliga konsekvenser för patienten.
  • Det visar en enkät som Ekot har gjort. 
  • På Akademiska sjukhuset i Uppsala har man till exempel under vissa perioder behövt skjuta på cancerkirurgi vilket chefsläkaren Johan Lugnegård menar kan ha bidragit till att tumörer inte har gått att operera.

Under pandemin har en hel del planerad vård, där bedömningen har gjorts att vården kan vänta, skjutits på framtiden. Nu visar Ekots enkät att flera sjukhus också har behövt skjuta på vård där även en liten fördröjning har bedömts kunna leda till allvarliga konsekvenser för patienten - det vill säga vård som egentligen inte kan vänta.

I Ekots enkät som skickats ut till 62 sjukhus i landet som bedriver intensivvård har 51  svarat. Av de sjukhusen säger 15 att de på grund av belastningen av coronapatienter har behövt skjuta på vård som egentligen inte har kunnat vänta. Däribland sjukhuset i Karlstad, Kalix och Sundsvall.

Bland de exempel som sjukhusen nämner finns operationer där det har funnits en risk att patienten efteråt hade kunnat behöva intensivvård, vård av sår hos diabetiker och planerade utredningar inom hjärtsjukvård.

I Region Jönköping och på Akademiska sjukhuset i Uppsala har man under vissa perioder under pandemin behövt skjuta på cancerkirurgi.

– Vi hade ett läge under november, december, förra året, där det blev väldigt ansträngt och i det detta fallet ledde det till att vi behövde dra ner på cancerkirurgi och vi hade en del kärlkirurgi också som var avancerat och svårt att få till i tid, säger Martin Takac, sjukvårdsdirektör för Kirurgisk vård i Jönköping.

Johan Lugnegård är chefsläkare på Akademiska i Uppsala och enligt honom kan fördröjningen av cancerkirurgi på sjukhuset ha bidragit till att växande tumörer inte längre har gått att operera.

– Vad vi kan se är att några patienter har fått vänta längre än den tid vi har satt som längsta väntan och det är ju så att om man sätter patienter på vänt så kan det hända saker som inte hade behövt hända om de inte behövt vänta, säger Johan Lugnegård.

15 av de 51 sjukhus som svarat på Ekots enkät säger att coronavården i dag innebär allvarligare konsekvenser för den övriga vården än tidigare under pandemin. Resten av sjukhusen säger att den innebär mindre eller lika stora konsekvenser.

Norrbotten har just nu ett stort tryck på vården och enligt divisionschefen Anna Pohjanen är det svårt att veta om de som väntar på vård i dag faktiskt kan göra det

– Vi har försökt prioritera så att de som har en stabil sjukdom är de som får vänta men det börjar bli på en nivå där det börjar bli svårt för oss att överblicka. Sedan har vi ett stort problem med uppskjutna operativa åtgärder och i och med då att vi har kö till våra specialistmottagningar har vi dessutom ett dolt uppskjutet behov som vi inte ens helt känner till, säger hon.