Granskning

Flygvapenmuseum får miljoner av Saab – andra museer nobbar vapenindustrin

1:47 min
  • Statliga museer har slutit sponsringsavtal värda nästan 70 miljoner kronor de senaste fem åren, visar Kulturnytts genomgång.
  • Vissa museer avstår pengar från vapenbolag, men Flygvapenmuseum i Linköping tar emot mångmiljonbelopp från vapentillverkaren Saab.
  • Samtidigt vill Moderna Museet inte att deras varumärke associeras med vapenindustrin. 

Statliga museer har slutit avtal om sponsring till ett värde på omkring nästan 70 miljoner kronor de senaste fem åren. Det Kulturnytts genomgång. Men synen på vilka bolag man bör samarbeta med skiljer sig åt.

Medan t.ex. Moderna museet avstår pengar från vapenbolag så tar Flygvapenmuseum i Linköping emot mångmiljonbelopp från försvarskoncernen Saab.

Noomi Eriksson är chef på Flygvapenmuseum.

– Vårt uppdrag har tydliga beröringspunkter med just Saab och att det därför är naturligt att vi samarbetar. Vi har i våra samlingar någonstans  runt 150 flygplan som Saab har tillverkat, säger Noomi Eriksson.

Sponsringssamarbetet med vapentillverkaren Saab inleddes 2009 inför en ombyggnad av lokalerna och har sedan dess gett museet 1,9 miljoner kronor -  årligen. I utbyte förbinder sig museet bland annat att sälja Saabs profilprodukter i museibutiken och att låna sina ut lokaler till Saabs event. Däremot har Saab inget inflytande över innehållet i museets utställningar, säger Noomi Eriksson.

– Vi har ingen dialog mellan oss och Saab när det gäller innehållet i utställningar eller den berättelse som vi förmedlar.

Enligt en sammanställning som Kulturnytt gjort har de statliga museimyndigheterna sedan 2015 tecknat sponsoravtal, främst med privata företag, till ett värde av 67,5 miljoner kronor - där ingår också så kallade barter-avtal, där museer byter till sig varor och tjänster, t. ex. marknadsföring mot vin.

Vissa museer uttrycker tydligt vilken typ av företag och organisationer man säger nej till -  t.ex. politiska partier, eller verksamheter som är skadliga för miljön eller diskriminerar. Moderna Museet har i sin policy formulerat att man avstår pengar från just vapenindustrin.

– Vi menar att vårt varumärke inte ska associeras med vapenindustri och det är en hållning som vi delar med i stort sett hela den internationella sponsringsvärlden där man ser att vapen- och tobaksindustrin inte ingår i sponsring, säger Gitte Ørskou chef för Moderna Museet.

Enligt Ekonomistyrningsverket bör myndigheter som tar emot sponsorpengar ha en policy för att undvika att hamna i ekonomiskt beroende eller att trovärdigheten skadas. Men trots att Flygvapenmuseum tagit emot pengar från Saab i över tio år, saknar museet fortfarande en policy. Noomi Eriksson säger att man tidigare inte arbetat aktivt med sponsring och därför inte sett behovet av skriftliga riktlinjer men att man nu jobbar med att ta fram sådana.

– Det är klart att det ska finnas en policy på det här området om det är så att man aktivt ska jobba med sponsring, säger Noomi Eriksson.