VÅRD

Ny studie väcker frågetecken om råd till "apatiska barn"

1:58 min
  • Forskare har kommit fram till att de så kallade apatiska flyktingbarn tillfrisknade bättre om familjen inte var närvarande och om asylprocessen inte blandades in.
  • Barnen var ett omtalat och kontroversiellt ämne i början av 2000-talet, numera kallas de för barn med uppgivenhetssyndrom.
  • "Samtliga som separerades blev friska" säger doktoranden och barnneurologen Karl Sallin.