jordhälsa

FN fokuserar på myllret i marken

1:59 min

Hälsan hos våra jordar, och livet i dem, diskuteras på ett stort globalt FN-symposium med både forskare och politiker den här veckan.

Syftet med symposiet, som ordnas av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, är bland annat att öka medvetenheten om betydelsen av att ta hand om mångfalden i jorden på ett bra sätt.

I jorden finns ett myller av bakterier, svampar och djur som bland annat gör ett stort jobb genom att bryta ner dött biologiskt material. Det i sin tur frigör näringsämnen till både vild natur och till våra matodlingar.

– Alla de här organismerna skapar det vi kallar för levande, hälsosamma jordar. Det är nycklarna till jordarnas bördighet och andra funktioner som finns i jordarna, säger Linda-Maria Dimitrova Mårtensson som forskar om jord och växtodling vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Hon har varit en av de vetenskapliga talarna under veckan och hon säger att mångfalden i jordarna hotas av många saker. Exempelvis bebyggelse, föroreningar och intensivt jordbruk.

Därför menar hon att det är viktigt att frågan om jordhälsa nu diskuteras med beslutsfattare så att inte kunskapen stannar hos forskarna.

Den första FAO-rapporten om kunskapsläget för den biologiska mångfalden i jorden, som kom i december förra året, säger också att vi behöver ta reda på mer om vilka organismer som finns i jorden.

Linda-Maria Dimitrova Mårtensson hoppas att symposiet ska leda till en ökad diskussion i samhället om jordarnas betydelse.

– Mer specifikt hoppas jag att vi får se fortsatta riktade forskningsinsatser om jordarnas betydelse, men också hur vi bäst förvaltar dem, säger hon.