MILJÖ

För att klimatutsläppen ska minska – gods ska köras på vattnet

6:18 min
  • Nu ska godstransporter styras om från väg till sjöfart för att minska koldioxid-utsläppen av lastbilstransporter och minska trängseln på vägarna.
  • Senaste exemplet är den pråmpendel som ska börja frakta gods från Nynäshamn sjöledes vidare in i Mälardalsregionen, en pendelbåt som ska kunna ersätta lastbilarna och minska både trängseln på vägarna och växthusutsläppen.
  • Starten blir vid den nya hamnen Norvik i Nynäshamn dit godshamnen i Stockholm flyttade för ett år sen.