Stroke

För få kvinnor i strokestudier ett problem

1:57 min

För att hitta effektiva behandlingsmetoder när det gäller stroke är det viktigt att kliniska studier utförs på både män och kvinnor. Men kvinnor är underrepresenterade. En av orsakerna kan vara för lågt satt åldersgräns på försökspersoner.

Stroke drabbar både män och kvinnor. Trots det är det en global och ihållande trend att kvinnor är underrepresenterade i kliniska studier av strokebehandlingar. I två artiklar i tidskriften Stroke lyfter forskare nu olika orsaker till att det ser ut så och ger förslag på åtgärder. Något som Mia von Euler, strokeforskare och professor inom neurologi vid Örebro Universitet, uppskattar.

– Just det här med underrepresentation i studierna är en så viktig principiell fråga. Det är en sådan sak som man pratar om men inte gör vetenskap av. Då har det en tendens att försvinna.

Bristen på kvinnor i strokestudier är ett problem eftersom det gör att det finns sämre kunskap om hur olika behandlingar fungerar på kvinnor.

En av de främsta begränsningarna, som forskarna tar upp, är åldersgräns. I kliniska studier finns ofta en övre åldersgräns för hur gamla deltagarna får vara. Normalt går den vid 80 år och eftersom kvinnor ofta insjuknar 5-6 år senare än män, ofta efter 80 års ålder, så riskerar de att systematiskt uteslutas. Artikelförfattarna föreslår därför att man ska undvika en övre åldersgräns, något som Mia von Euler håller med om.

– Just vad gäller de här sjukdomarna som företrädesvis drabbar äldre personer så är det ju viktigt att vi studerar på äldre personer. Eftersom det är de som utgör den stora gruppen som vi vill veta hur vi ska behandla.

För att kunna identifiera andra orsaker till att färre kvinnor deltar i studier föreslår forskarna även att man bör göra fler kvalitativa och kvantitativa studier. Att man ska registrera vilka personer som är tillfrågade att delta i en studie för att se om det finns något mönster i kön, ålder eller språk – eller i hur, när eller var de tillfrågas.

– Det är också en viktig fråga. Är det så att kvinnor inte blir tillfrågade eller är det så att kvinnor som blir tillfrågade tackar nej? Det är två olika problem att jobba med, säger Mia von Euler, strokeforskare och professor inom neurologi.

Referens:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/aha-dsa011921.php