Barnomsorg

Föräldern Mirja: Viktigt att vårt språk får en naturlig plats

1:48 min
  • Östersunds kommun planerar att starta upp en samisk förskoleverksamhet till hösten.
  • För att det ska bli verklighet krävs bland annat intresse från föräldrar och att kommunen lyckas rekrytera pedagoger med kompetens i samiskt språk och samisk kultur.
  • "För mig är det viktigt att vårt språk och vår kultur ges en naturlig plats i barnens vardag", säger föräldern Mirja Lindberget som anmält intresse om att placera sitt barn i den samiska förskoleverksamheten.