GJORDE OROSANMÄLAN

Nyfödd bebis omhändertogs på BB – föräldrar fick ingen tolk

1:50 min
  • Trots att föräldrarna vid upprepade tillfällen bad om tolk på Södertälje BB så fick familjen inte det.
  • Språkförbistringen ledde enligt familjen till missförstånd kring omsorgen och hur mycket mat barnet egentligen fick.
  • BB gjorde en orosanmälan och tillsammans med tidigare händelser blev den en av orsakerna till att socialtjänsten omhändertog barnet på BB.

Några timmar innan barnet blev omhändertaget fick familjen en arabisktalande barnmorska. Då uppgavs i journalen att föräldrar tagit till sig information kring amning och anknytning.

Socialtjänsten har avböjt att ställa upp på intervju.
Tolk i inslaget: Ghayath Moro.