Malmö

Föräldrarnas protest när förskolorna stoppas: "Inte barnens bästa"

2:02 min
  • "Det kanske är för kommunens bästa. Men för barnens bästa är det absolut inte" säger Ahmed, en av de drygt 150 vårdnadshavare som protesterar mot stängningen av fyra privata förskolor i Malmö. 
  • De fyra verksamheterna har samma ledning och ägare. I en av verksamheterna finns det fler barn än tillåtet och lokalerna har inte rätt tillstånd. Enligt Malmö stad gör det ägarna och ledningen olämplig att driva förskolor, och alla verksamheterna måste stänga.
  • "Så här ser lagstiftningen ut och regeringen har velat skärpa kraven för att det ska vara seriösa aktörer som driver välfärdsverksamhet" säger Lisa Lemmeke chef för myndighetsenheten på förskoleförvaltningen.