Snöröjning

Fördröjd snöröjning i Bräcke ger trafikfarliga plogkanter

1:51 min
  • På grund av att det kommit så mycket snö kommer snöröjningen bli förskjuten i Bräcke kommun.
  • Enligt Trafikverket ska det vara snöröjt inom tre dygn efter ett snöfall. Men det befarar Mikael Larsson, ansvarig för snöröjningen i Bräcke kommun, blir svårt att hinna med. 
  • För att kunna trafiksäkra korsningar och utfarter prioriteras de av kommunen.