Sjukpenning

Försäkringskassan ser över egen hantering efter fler avslag

2:04 min
  • Försäkringskassan har beslutat att se över sin förvaltning av sjukförsäkringen.
  • En viktig orsak är det ökade antalet avslag på sjukpenning, som varken kan förklaras av ändrade regler eller förändringar i folkhälsan.
  • "Man har tidigare framhärdat att kritiken som riktats mot myndigheten inte är befogad, så det är en stor sak att man nu fattat det här beslutet", säger förvaltningsforskaren Niklas Altermark.

Försäkringskassans avslag i sjukpenningärenden har ökat kraftigt de senaste åren, och myndighetens högsta ledning har nu fattat beslut om att se över den egna hanteringen av sjukförsäkringen.

En grundläggande fråga är hur väl Försäkringskassans handläggning är förankrad i gällande rätt.

Ekot har sökt Försäkringskassan ledning som i dagsläget inte vill prata om beslutet, och källor inom myndigheten säger till Ekot att handläggningen av sjukförsäkringen är mycket känslig fråga internt. Något som Niklas Altermark, som intervjuat handläggare i sin forskning, håller med om.

– De är ju medvetna om att det är väldigt sjuka människor som man nekar sjukpenning, men man har gjort det för att man har fått signalen uppifrån att det är såhär vi ska bedöma rätten till ersättning. Så det är klart att frågan är känslig om man nu byter fot och säger att det här var inte riktigt rätt. Det kan ju också potentiellt leda till en förtroendekris inom myndigheten.

Forskaren Niklas Altermark tycker inte att man kan säga att Försäkringskassan agerat olagligt, men han anser att myndighetens tolkningar tänjer på lagen på ett problematiskt sätt. Det handlar bland annat om att Försäkringskassans lagstadgade skyldighet att utreda ärenden har krympt rejält.

– Det som har blivit fel är att det har skett en förskjutning av bevisbördan, där det egentligen är så att Försäkringskassan ska se till att underlagen, alltså läkarintyg, prover och uppgifter från den enskilde, är tillräckliga. Försäkringskassan har istället gjort tolkningen att om läkarintygen är dåliga, så kan det leda till att de får avslag, säger han.

Försäkringskassan ska nu kartlägga och analysera sin förvaltning av sjukförsäkringen parallellt med att de analyserar granskningsrapporter och den politiska styrningen av myndigheten, för att sedan ta fram förslag på ändringar som kan behöva göras.

Wiveca Andersson i Ystad är en av dem som nekats sjukpenning, hon är tveksam till om arbetet kan leda till en förändring.

– Man får ju bara hoppas att de gör det ordentligt. Jag har ingen tillit till dem kan jag säga. Inte när de behandlar oss sjuka som de gör. Men man får ju hoppas att det ger någonting. Att de ser sina brister och fel för de är många och stora.