Pandemiåret

Försäkringskassans utgifter fortsätter på höga nivåer

1:30 min
  • Försäkringskassans utgifter för 2021 förväntas bli betydligt högre än beräknat och hamnar på nästan samma nivå som pandemiåret 2020.
  • Årets utgifter för socialförsäkringen beräknas till 236 miljarder kronor - vilket är omkring 10 miljarder mer än vad som anses vara en normal nivå.
  • De flesta områden för ersättning ökar, men det finns undantag. Uttaget av föräldrapenning har minskat. Orsaker till den minskningen kan vara permitteringar och att många jobbar hemma enligt Försäkringskassan.