Förseningar på både Västra och Södra stambanan pga signalfel

  • Det är förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm-Göteborg/Stockholm-Malmö pga signalfel mellan Gnesta och Flen. Vissa tåg går annan väg.

  • Drabbar tåg på sträckorna Stockholm C - Norrköping/Nässjö/Malmö och Stockholm C - Katrineholm/Hallsberg/Karlstad/Göteborg.

  • Reparatör är på plats. Prognos för när felet kan vara lagat är kl 18:00.

Texten uppdateras